User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/08/22 19:19]
kgs
styrelse:todo [2017/10/05 10:58] (current)
bjarni
Line 7: Line 7:
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
   - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.   - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar.
 +  - Ordna en picknick.
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
Line 18: Line 18:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - <​del>​Kolla hur mycket det skulle kosta att bygga en mässmonter ​till Stingdagen</​del>​ +  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar. 
-  ​**Gå till banken med lidbjork ​och fixa fullmakt för kontot** +  - <del>Ring till banken.</​del>​ 
-  - <del>Fråga på Update-listan när folk vill ha Update-picknick</​del>​ +  - Bestäm tid att panta burkar. 
-  - Kalla till picknick +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL +  - Förbered en sweatshop ​om att rita med dator och ritplatta. 
-  - Skriv till Updatelistan ​om att vi behöver köpa nya datorer ​till t-salen och behöver pengar+  - Skicka kallelser ​till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 29: Line 29:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker 
-  - **Gå till banken med bluerai och fixa fullmakt för kontot** 
-  - <​del>​Ring till Barbro Andersson, som ville ge oss en dator</​del>​ 
-  - Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons 
   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 +  - Panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
 +  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 42: Line 42:
     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
 +  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
-  ​- Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  ​- Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
-  ​- Prata med martin om Kronåsen 1:14 +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. 
-  ​- Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar ​som vill ha information ​om aktiviteter i Update.+  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annatDatum?
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
-  - Skriva en artikel ​till Uptime ​om tävlingen.+  - Köpa verktyg ​till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop ​om ArduinoDatum?
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
-  ​- <​del>​Sammanställa lista av utrustning som Update kan tänkas köpa in för makerspace-liknande verksamhet.</​del>​ +  - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime 
-  ​- Fixa illustrationer till artikeln i Uptim+  - Hitta på ett tema till en sweatshop. 
styrelse/todo.1503422388.txt.gz · Last modified: 2017/08/22 19:19 by kgs