User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/09/12 17:44]
kgs
styrelse:todo [2017/10/05 10:58] (current)
bjarni
Line 7: Line 7:
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning   - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning
-  - WWW: lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida. 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
Line 19: Line 18:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - Fråga pontus om någon annan ska vara ordförande för RUDEL 
   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.   - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar.
-  - <del>Skriv till Bartosz på Folkuniversitetet om förtydligande av regler.</​del>​+  - <del>Ring till banken.</​del>​ 
 +  - Bestäm tid att panta burkar. 
 +  - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork. 
 +  - Förbered en sweatshop om att rita med dator och ritplatta. 
 +  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 27: Line 29:
   - Wikilayout   - Wikilayout
   - Blogg   - Blogg
-  - Eposta fler banker 
-  - <​del>​Ta reda på vem hos kommunen man ska prata med om att starta ett museum och få spons</​del>​ 
   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.   - Lägga till "​PDP-11"​ som nyckelord för Google och länka till Magica från våran hemsida.
 +  - Panta burkar.
 +  - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
 +  - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
 +  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 38: Line 42:
     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
 +  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch.
   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler   - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler
-  ​- Gör klart skyltarna till montern i hus 2 +  - Jobba med Updates historia ​med bluerai och lidbjork.
-  ​- Jobba med Updates historia ​till Uptime/​webben+
   - Updateringar   - Updateringar
-  - <​del>​Prata med martin om Kronåsen 1:​14</​del>​ +  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. 
-  - <del>Se till att det skapas en mailinglista för icke-medlemmar ​som vill ha information ​om aktiviteter i Update.</​del>​+  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annatDatum?
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
 +  - Köpa verktyg till t-salen. 
 +  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
 +  - Förbered en sweatshop om Arduino. Datum?
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
 +  - Hitta på ett tema till en sweatshop.
  
styrelse/todo.1505231072.txt.gz · Last modified: 2017/09/12 17:44 by kgs