User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/10/05 10:58]
bjarni
styrelse:todo [2018/01/18 21:38] (current)
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
-  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra sweatshoppar. +  - Besöka klassrum oftare och affischera bättre inför våra torsdagsverkstäder.
-  - Ordna en picknick.+
  
 ===bluerai:​=== ===bluerai:​===
Line 18: Line 16:
     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)     - Ta upp synlighet på varje möte (utställningar,​ föreläsningar,​ stingdag, osv)
  
-  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar) Vänta på utredning av andra tekniska lösningar+  - (Skriv till Updatelistan om att vi behöver köpa nya datorer till t-salen och behöver pengar.) 
-  - <​del>​Ring till banken.</​del>​+  - Planera en Update-frukost i februari.
   - Bestäm tid att panta burkar.   - Bestäm tid att panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
-  - Förbered en sweatshop om att rita med dator och ritplatta+  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler ​med i hus 4
-  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.+  - Besök klassrum tillsammans med jevde inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Ordna en picknick i maj.
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 32: Line 31:
   - Panta burkar.   - Panta burkar.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
-  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum? +  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge, eller Macintosh-meck. Datum?
-  - Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.+
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 39: Line 37:
   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:   - Sweatshopsführer,​ stående punkter:
     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.     - Fråga på irken och Update-listan om förslag på datum till månadens oregelbundna sweatshop.
-    - Fråga inför varje sweatshop ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. +    - Fråga inför varje torsdagsverkstad ​vilka som kommer och vad de ska göra, och ta med den informationen i kallelsen. 
-    - Besöka klassrum och affischera inför ​sweatshoppar.+    - Besöka klassrum och affischera inför ​torsdagsverkstäder.
  
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch+  - Meddela Birdie att vi vill vara med
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler+  - Gör en ny torsdagsverkstadsaffisch. Ring till Dick för  att få den utskriven.
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
-  - Updateringar +  - Updateringar; bestäm en till nästa styrelsemöte. 
-  - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt. +  - (Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.) 
-  - Förbered en sweatshop ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?+  - Förbered en torsdagsverkstad ​om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum? 
 +  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. (väntar på svar) 
 +  - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua. 
 +  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn om smörgåsspons. 
 + 
 +===jevde:​=== 
 + 
 +  - Besök klassrum tillsammans med bluerai inför torsdagsverkstaden 15:e februari 
 +  - Kolla upp vilka fler personer i administrativ roll som finns att prata lokaler med i hus 4. 
 +  - Bestäm en updatering till nästa styrelsemöte. 
 + 
 +===edark:​===
  
-===tharo:​=== 
-  - Köpa verktyg till t-salen. 
-  - Kika mer på hur man lägger till nyckelord på websiten. 
-  - Förbered en sweatshop om Arduino. Datum? 
  
 ===kgs:=== ===kgs:===
 +
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  - Hitta på ett tema till en sweatshop. 
  
styrelse/todo.1507193901.txt.gz · Last modified: 2017/10/05 10:58 by bjarni