User Tools

Site Tools


styrelse:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:todo [2017/10/26 07:35]
bjarni
styrelse:todo [2017/11/07 18:27] (current)
bjarni
Line 6: Line 6:
  
   - Skriv på wikin   - Skriv på wikin
-  - <​del>​Prata med Johnny Nilsson på Ångström-intendenturen om möjlighet till utställning</​del>​ 
   - Leta upp flera ställen att ställa ut på   - Leta upp flera ställen att ställa ut på
   - Panta   - Panta
Line 22: Line 21:
   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bjarni och lidbjork.
   - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.   - Förbered en sweatshop 30 nov om att rita med dator och ritplatta.
-  - Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober. +  - <del>Skicka kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.+  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch med bjarni.</​del>​
  
 ===lidbjork:​=== ===lidbjork:​===
Line 33: Line 32:
   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.   - Jobba med Updates historia med bluerai och bjarni.
   - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?   - Förbered en sweatshop om t.ex. Uptime eller förstärkarbygge. Datum?
-  - <​del>​Skriv ut kallelser till höstmötet senast 27:e oktober.</​del>​ 
  
 ===bjarni:​=== ===bjarni:​===
Line 42: Line 40:
     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.     - Besöka klassrum och affischera inför sweatshoppar.
  
-  - Gör en torsdagssweatshopsaffisch. +  - <del>Gör en torsdagssweatshopsaffisch.</​del>​ Ring till Dick för  att få den utskriven.
-  - Prata med UTN angående andra föreningars lokaler+
   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.   - Jobba med Updates historia med bluerai och lidbjork.
   - Updateringar   - Updateringar
   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.   - Se till att terminalerna i t-salen uppgraderas så snart som möjligt.
   - Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?   - Förbered en sweatshop om t.ex. Vacscan, Uptime, Arduino, Forth eller annat. Datum?
-  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström.+  - Skriv till Konst- och presentationsgruppen för Polacksbacken och fråga om att ställa ut på Ångström. ​(väntar på svar)
   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.   - Leta upp listan med personer som ska intervjuas till historieartikeln,​ och fortsätt intervjua.
-  - Prata med Olle Gällmo ​om att få smörgåsspons ​till en updatering, och ordna en updatering.+  - Prata med Arnold Pears, Phillip Rümmer samt Kjell Orsborn ​om smörgåsspons.
  
 ===tharo:​=== ===tharo:​===
Line 59: Line 56:
 ===kgs:=== ===kgs:===
   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime   - Fixa illustrationer till artikeln i Uptime
-  - Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.+  - <del>Förbered sweatshop 2 nov om dataöverföring till C64.</​del>​
  
styrelse/todo.1508996159.txt.gz · Last modified: 2017/10/26 07:35 by bjarni