Swedish Warmblood: Swedish Studbooks

(in swedish)
Band Utgiven Nummerserie    # ston Kommentar
 
Stuteri-bok för Malmöhus och Kristianstad län
I 1894 1 - 132 132  
Supplement I 1896 133 - 219 87  
Supplement II 1898 220 - 323 104  
II 1900 1 - 358 358 Nya ston och omnumrering av ston från Band I och supplementen från 1896 och 1898.
 
Stuteri-bok för Skåne (fortsättning på Stuteri-bok för Malmöhus och Kristianstad län)
Supplement 1902 359 - 420 62  
Supplement 1904 421 - 545 125  
III 1906 1 - 550 550 Nya ston och omnumrering av ston från Band II och supplementen från 1902 och 1904.
Supplement 1908 551 - 674 124  
IV 1911 1 - 731 731 Nya ston och omnumrering av ston från Band III och supplementet från 1908. Här börjar den nummerserie som används idag för stamboksförda ston.
Supplement 1913 732 - 991 260  
 
Rasstambok för ädla hästar i Skåne (fortsättning på Stuteri-bok för Skåne)
I 1916 992 - 1134 143  
II 1918 1135 - 1338 204  
III 1921 1339 - 1632 294  
IV 1924 1633 - 1804 172  
V 1928 1805 - 1996 192  
VI 1931 1997 - 2230 233  
VII 1935 2231 - 2485 254  
 
Rasstambok för ädla hästar (innehåller ston från hela landet utom Skåne)
I 1918 1 - 674 674 Ston anges med nummer och RÄ I
II 1921 1 - 1048 1048 Nya ston och omnumrering av ston från Band I. Ston anges med nummer och RÄ II
III 1930 1042a - 1552 511 Nya ston och tidigare ston benäms med tidigare nummer. Ston anges med nummer och RÄ III
Supplement I 1931 1553 - 1711 159 Ston anges med nummer och RÄa
Supplement II 193? 1712 - 1844 133 Ston anges med nummer och RÄb
Supplement III 1936 1845 - 2184 340 Ston anges med nummer och RÄc
 
Rasstambok för ädla hästar i Sverige (fortsättning på Rasstambok för ädla hästar i Skåne och Rasstambok för ädla hästar)
Förberedande band 1937 2486 - 2681 196  
Förberedande band 1938 2682 - 2829 148  
1 (HB) 1938 2830 - 2967 138  
2 1939 2968 - 3114 147  
3 1940 3115 - 3268 154  
4 1941 3269 - 3407 139  
5 1942 3408 - 3583 176  
6 (HB) 1943 3584 - 3785 202  
7 1944 3786 - 3976 191  
8 1945 3977 - 4156 180  
9 1946 4157 - 4351 195  
10 (HB) 1947 4352 - 4532 181  
11 1948 4533 - 4769 237  
12 1949 4770 - 4967 198  
13 1950 4968 - 5150 183  
14 (HB) 1951 5151 - 5294 144  
15 1952 5295 - 5407 113  
16 1953 5408 - 5500 93  
17 1954 5501 - 5617 117  
18 (HB) 1955 5618 - 5719 102  
19 1956 5720 - 5774 55  
20 1957 5775 - 5818 44  
21 1958 5819 - 5868 50  
22 (HB) 1959 5869 - 5959 91  
23 1960 5960 - 6086 127  
24 1961 6087 - 6199 113  
25 1962 6200 - 6313 114  
26 (HB) 1963 6314 - 6475 162  
27 1964 6476 - 6665 190  
28 1965 6666 - 6884 219  
29 1966 6885 - 7122 238  
 
Riksstambok för Svenska Varmblodiga Hästen (fortsättning på Rasstambok för ädla hästar i Sverige)
30 (HB) 1967 7123 - 7334 212  
31 1968 7335 - 7504 170  
32 1969 7505 - 7732 228  
33 1970 7733 - 7990 258  
34 (HB) 1971 7991 - 8277 287  
35 1972 8613 - 8613 336  
36 1973 8614 - 9032 419  
37 1974 9033 - 9603 571  
38 (HB) 1975 9603 - 10114 512  
39 1976 10115 - 10766 652  
40 1977 10767 - ? ?  
41 1978 ? - ? ?  
42 (HB) 1979 ? - 12500 ?  
43 1980 12501 - ? ?  
44 1981 ? - ? ?  
45 1982 ? - ? ?  
46 (HB) 1983 ? - 14445 ?  
47 1984 14446 - 14967 522  
48 1985 14968 - 15490 523  
49 1986 15491 - 16007 517  
50 (HB) 1990 16008 - 19079 3072  
51 (HB) 1996 19080 - 23401 4321