Definition av Gud


Pernilla!

Jag försökte svara på ditt brev, men adressen du hade angivit i ditt mail fungerade inte. Därför lade jag upp mitt svar på hemsidan.


Date: Wed, 22 Jan 1997 18:24:51 +0100
To: JOBI Betonghåltagning AB [address removed]
From: Fredrik Bendz
Subject: Re: Gud

At 21:33 1997-01-21 +0100, JOBI Betonghåltagning AB wrote:
<Hejsan Fredrik
<
<Jag är Pernilla Johansson
<
<Min lärare i Svenska undrar om vi kan definera gud på 3 olika sätt.
<Jag går på Komvux i Falkenberg.
<
<Jag vill att du ger mig din definition på gud. Jag vill helst ha den
<innan torsdag morgon för då skall jag & en kompis redovisa det.
<Vi skall bara berätta lite om olika defiitioner på gud.
<
<Med vänliga hälsningar
<
<Pernilla Johansson
<
Hej Pernilla,

Hoppas detta brev går fram dit det ska. Adressen till JOBI Betonghåltagning känns lite fel på något sätt. Hoppas också att du får det innan redovisningen, det är lite kort tid att skriva så sent innan den.

Min definition på Gud är följande (se mer på http://WWW.Update.UU.SE/~fbendz/nogod/no_god.htm) :

Eftersom jag inte tror på gud är det ett mytologiskt väsen, ungefär som Tomten, vättar, älvor eller änglar. En del kristna säger att man som ateist inte kan säga vad gud är eftersom man inte kan beskriva någonting som inte finns. Detta är helt fel, och det skulle de förstå om de läste lite grundläggande logik.

Hur som helst så uppstod tanken på en gud när de "primitiva" människorna skulle förklara olika saker de inte förstod. Varför blir det jordbävningar? Varför dör vi? Vad händer i livet efter detta? vad är åskan? osv... Eftersom det inte fanns någon vetenskap att tala om på den tiden växte religionerna fram som förklaringar. Eftersom de människor som levde då var okunniga och vidskepliga på ett sätt som vi antagligen aldrig kommer att förstå, så tedde sig förklaringen på gudar väldigt logisk.

När sedan de teistiska religionerna utvecklades vidare (för kristendomen skedde detta under medeltiden) uppstod en avancerad liturgi för att förklara vem gud var och vad han ville. De argument som fördes är ganska allmäna och borde kunna appliceras på i stort sett vilken gudom som helst (förutsatt att det inte finns flera). Enligt dem borde gud vara omnipotent, dvs kunna göra vad som helst, omniscient, dvs veta allt (det följer enligt mig på omnipotens), samt fullkomligt god.

Det sista håller jag inte med om, eftersom det finns ondska på jorden. Ett av de starkaste argumenten mot den kristna guden är just det så kallade Theodicéproblemet som säger:

  1. Om gud finns finns en varelse som är omnipotent, omniscient och fullkomligt god.
  2. Fanns en sådan varelse skulle det inte finnas någon ondska (han skulle veta när den uppstod, han skulle vilja förhindra den, och han skulle *kunna* göra det.
  3. Men det finns ondska
  4. Alltså finns inte den kristna guden
Därför skulle en omnipotent gud inte kunna vara fullkomligt god. Detta stöds också av naturen. Gå ut på en vacker sommaräng och du ser någonting vackert. Men under ytan pågår en hemsk kamp om överlevnad. Det är "The survival of the fittiest" där endast den starke överlever.

Hur som helst så är denna varelse inte längre vetenskapligt hållbar, och ju mer vi lär oss om naturen desto mindre "skyller" eller tackar vi gud för. Den Amerikanske filosofen och juristen Robert Green Ingersoll uttryckte det som att "Our ignorance is God, what we know is science" (Vår okunskap är gud, vad vi vet är vetenskap).

Betyder då detta att all grund för moral är bortryckt? Inte alls, snarare gör det att vi kan omformulera en ny människobaserad moral. Avlägsnandet av gudshypotesen gör det möjligt att forma en ny moral, som är vetenskapligt hållbar och bättre anpassad för mänskliga behov.

Om det nu funnes en gud, hur skulle denna varelse te sig för oss? För det första borde den vara könlös. Nästan alla religioner styrs av män, och därför är gud man i stort sett över hela världen, men könsorganen har uppstått under en 3000 000 år lång tidsperiod av evolution, så det är inte troligt att "Gud" har ett könsorgan.

Gud skulle inte ha några behov för vad skulle en allsmäktig varelse som vet allting som ska hända i framtiden kunna behöva? Dessutom skulle den stå över alla moraliska regler. Gott och ont skulle knappast kunna existera hos en varelse utan behov.

Som jag ser det är moral någonting som har uppstått hos oss för att vi, till skillnad från de lägre däggdjuren, kan tänka och planera för framtiden och för att vi därför kan bestämma regler för att maximera det som vi gillar (glädje, lycka, frihet) och minimera det vi inte gillar (smärta, sorg, olycka, ofrihet). Därför anser jag att de handlingar som är moraliska är samma som de som leder till största möjliga lycka för största möjliga antalet människor.

För att hålla mig till ämnet "vad är gud", så måste "han" vara värd vår tillbedjan. En varelse som inte är värd det kan definitionsmässigt inte vara en gud. Ingen av de religioner jag känner till har en gud som är värd min tillbedjan och följaktligen finns ingen gud beskriven i människans historia.

Vad gud inte är:

Gud kan inte vara en pantheistisk gud. Att säga "gud är världen" är som att säga att gud inte hör böner, att gud inte ändrar framtiden, att gud inte har ett medvetande, etc, etc. Dessutom är denna gud en som kan skäras bort med Occams Rakkniv (ungefär "Använd inte onödigt många propositioner"). Den panteistiska definitionen av gud är en icke personlig gud, som inte har någonting att göra med den definition som ursprungligen formades av de primitiva civilisationer som skapade honom. Gud skapade inte människan -- människan skapade gud!

/Fredrik


Mi casa Tillbaks till Fredrik Bendz hemsida
File created: January 28, 1997

© Fredrik Bendz
S-mail :  here
E-mail :