User Tools

Site Tools


admin:irc-handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

admin:irc-handbok [2019/02/17 09:06] (current)
bjarni created
Line 1: Line 1:
 +====== Kort IRC-howto ======
 +
 +IRC är ett nätverksprotokoll och en öppen standard. IRC-klienter finns
 +i stort antal till alla plattformar. Vem som helst kan skriva en egen
 +klient (det är inte så svårt!), vem som helst kan också sätta upp ett
 +eget IRC-nät, och det finns flera stora icke- kommersiella nät man kan
 +använda. Näten har en decentraliserad struktur och består av många
 +hopkopplade servrar. För att använda IRC kör man en valfri IRC-klient,
 +som man ansluter till en server på det nät man vill använda, och sen
 +joinar man en kanal.
 +
 +Update har en kanal på IRC-nätet EFnet som heter ''#​update''​. För våra
 +exempel kan vi använda den populära IRC-klienten irssi.
 +
 +För att starta irssi och få den att genast ansluta till EFnet kan man
 +skriva följande kommando:
 +
 +  irssi -c efnet
 +
 +När du väl är inne på servern kan du joina vår kanal genom att skriva:
 +
 +  /join #update
 +
 +Sen är det bara att prata!
 +
 +Kommandon i IRC börjar med '/'​. Några andra kommandon som är bra att
 +känna till är:
 +
 +  /nick      Ändrar ditt namn.
 +  /quit      Avslutar IRC-klienten.
 +  /help      Visar hjälp för kommandon.
 +
 +Dessa kommandon finns normalt i alla IRC-klienter,​ inte bara i irssi.
 +
 +Det här är egentligen allt du behöver veta för att börja använda IRC,
 +men fortsätt läsa för några tips för bättre användande!
 +
 +----
 +
 +====== Ytterligare tips ======
 +
 +Ett problem man stöter på om man kör IRC-klienten på sin laptop, eller
 +på en annan dator som man stänger av ofta eller som inte har konstant
 +internetanslutning,​ är att man då måste ansluta till IRC-nätet igen
 +när man slår på datorn, och missar all konversation som äger rum
 +medans man är borta.
 +
 +Ett hett tips är därför att köra klienten på en dator som alltid är
 +igång och ansluten till internet, som t.ex. en av Updates
 +loginservrar,​ och att köra den med hjälp av programmet screen.
 +
 +**TL;DR:**
 +  ssh psilo
 +  LC_ALL=en_US.utf-8 screen irssi -c efnet.port80.se
 +  Detacha genom att trycka Ctrl-A D
 +  Reattacha med LC_ALL=en_US.utf-8 screen -r
 +
 +===== Ansluta från Psilocybe =====
 +
 +Ansluter man från Updates loginserver Tricholoma kan det hända att
 +anslutningen nekas av IRC-servern för att det är för många samtidigt
 +anslutna från Tricholoma. Vi har fått ett undantag för Update eftersom
 +vi ofta är många som är anslutna samtidigt, men det undantaget gäller
 +för vår tidigare huvudloginmaskin,​ Psilocybe. Dessutom gäller det
 +endast servern ''​efnet.port80.se'',​ så vill man använda IRC från Updates
 +datorer gör man bäst i att starta sin klient på Psilo, och ansluta
 +till ''​efnet.port80.se''​.
 +
 +När man startar irssi kan man ange en specifik server man vill ansluta
 +till på följande sätt:
 +
 +  irssi -c efnet.port80.se
 +
 +Om du är inloggad på Tricho, SSH:a då till Psilo och starta irssi där:
 +
 +  ssh psilo
 +  (skriv in ditt lösenord)
 +  irssi -c efnet.port80.se
 +
 +Om du vill SSH:a från din egen dator, behöver du skriva komplett
 +domännamn för Psilo samt ange ditt Update-användarnamn:​
 +
 +  ssh ditt_användarnamn@psilo.update.uu.se
 +
 +===== Screen =====
 +
 +Problemet med ovanstående metod är ju dock att även om Psilo alltid är
 +uppe så avslutas ju irssi fortfarande så fort du själv loggar ut, men
 +för att lösa det kan man använda verktyget screen.
 +
 +Screen är ett program som fungerar som mellanhand mellan terminalen
 +och ett program du kör, och som låter programmet fortsätta köra även
 +när du loggar ut, och gör det möjligt för dig att ansluta till det
 +körande programmet i en terminal vid ett senare tillfälle.
 +
 +Du kan t.ex. köra ett kommando som:
 +
 +  screen irssi -c efnet.port80.se
 +
 +Screen kör då kommandot ''​irssi -c efnet.port80.se''​ åt dig, men sätter
 +sig självt istället för terminalen ur irssis perspektiv, så att all
 +kommunikation mellan dig och irssi går genom screen. Detta gör att du
 +kan be screen att "​detacha"​ från sessionen (med en tangentkombination,​
 +normalt Ctrl-A D) — du hamnar tillbaka i ditt skal som om irssi hade
 +avslutats, men irssi fortsätter att köra som om inget hade hänt; all
 +dess output går till screen, som håller reda på hur terminalen ska se
 +ut när du attachar igen. Även om du avslutar skalet och loggar ut
 +från sessionen så finns din screen och din irssi fortfarande kvar.
 +
 +När du sedan har loggat in igen och vill attacha din körande screen
 +skriver du som enklast:
 +
 +  screen -r
 +
 +Vips har du din tidigare irssi-session tillbaka. På detta sätt kan
 +man ha sin irssi ständigt körande, och alltid vara kontaktbar via IRC
 +och inte missa något. Titta gärna igenom mansidan för screen! Det
 +finns fler kommandoradsväxlar,​ och fler tangentkombinationer man kan
 +använda, och programmet är mycket användbart även för annat än IRC.
 +
 +===== Teckenkodning =====
 +
 +Om du får felaktiga ÅÄÖ så beror det förmodligen på att du har SSH:at
 +från en dator med UTF-8 som teckenkodning (t.ex. Tricho) till Psilo,
 +som har Latin-1 som teckenkodning;​ därmed skriver irssi ut text i
 +Latin-1, som sen tolkas som UTF-8 av din terminal, och så blir det
 +fel.
 +
 +För att berätta för irssi (eller screen, eller vilket program som
 +helst för den delen) att terminalen pratar UTF-8, kan man sätta
 +miljövariabeln ''​LC_ALL''​ till värdet ''​en_US.utf-8''​. Detta kan göras på
 +samma rad som ett kommando om man vill:
 +
 +  LC_ALL=en_US.utf-8 screen irssi -c efnet.port80.se
 +
 +Samt:
 +
 +  LC_ALL=en_US.utf-8 screen -r
 +
 +Då borde screen och irssi prata UTF-8, och allt blir rätt.
 +
 +Vi ses på irken! :)
  
admin/irc-handbok.txt · Last modified: 2019/02/17 09:06 by bjarni