User Tools

Site Tools


admin:lat

This is an old revision of the document!


Textterminaler och LAT

En VT320

Om du har skrivit in ett kommando i ett terminalfönster i Linux eller OSX, eller i Kommandotolken i Windows, så har du använt en terminalemulator. Detta är i själva verket en emulering av en fysisk textterminal, ett djur som sällan syns till idag men som tidigare var det normala sättet användaren interagerade med datorn.

Terminalen är i princip bara en skärm och ett tangentbord, som sitter i ena änden av en seriekabel. I andra änden av sladden sitter en dator. Text som kommer från datorn visas på skärmen, och text som användaren skriver in på tangentbordet skickas till datorn. Skärmen fungerar på samma sätt som ett terminalfönster, och visar alltså enbart text (eller text och begränsad grafik, beroende på terminaltyp), men kan till skillnad från ett terminalfönster alltså inte ändra storlek utan visar ett bestämd antal rader och kolumner, ofta 80×25.

under construction…


sitter en terminalväxel, närmare bestämt en DECserver 200, som också står i T-salen. Denna är i sin tur kopplad till Updates nätverk, men pratar inte TCP/IP utan LAT, ett terminalprotokoll skapat av Digital Equipment Corporation. På detta LAT-nätverk finns vissa av updates datorer åtkomliga för login, och även datorer på andra orter. Många av de tillgängliga datorerna kör inte Unix och delar inte kontodatabas med Updates Unix-servrar.

admin/lat.1461762880.txt.gz · Last modified: 2016/04/27 15:14 by bjarni