User Tools

Site Tools


admin:maskiner:psilocybe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

admin:maskiner:psilocybe [2016/04/20 03:58]
bjarni created
admin:maskiner:psilocybe [2016/04/20 12:09] (current)
vol Lite mer info, osv
Line 6: Line 6:
 ^ OS | Debian GNU/Linux| ^ OS | Debian GNU/Linux|
 ^ Tjänster | Hemkataloger m.m. | ^ Tjänster | Hemkataloger m.m. |
-^ Tillverkare,​ Modell | Hembygge |+^ Tillverkare,​ Modell | Hembygge, Gigabyte Z77-D3H (moderkort) ​|
 ^ Arkitektur | i686 | ^ Arkitektur | i686 |
-^ CPU | FIXME +^ CPU | Intel i5-3550 ​
-^ RAM | FIXME |+^ RAM | 8GB |
 ^ Lagring | FIXME | ^ Lagring | FIXME |
-^ Nätverk | FIXME Interface/​addresser ​|+^ Nätverk | eth0: 130.238.19.25,​ 2001:​6b0:​b:​fff0::​19 ​|
 ^ Plats | [[lokaler:​datorhallen|Hallen]] | ^ Plats | [[lokaler:​datorhallen|Hallen]] |
 ^ Ansvarig/​Kontaktperson | psilo-admin@ | ^ Ansvarig/​Kontaktperson | psilo-admin@ |
 ^ Övrigt | FIXME | ^ Övrigt | FIXME |
-^ Länkar | FIXME <del>[[https://​sax.update.uu.se/​cgi-bin/​icinga/​extinfo.cgi?​type=1&​host=psilocybe.update.uu.se|Icinga]]</​del>​ <del>[[https://​sax.update.uu.se/​munin/​Update.UU.SE/​Psilocybe.Update.UU.SE/​index.html|Munin]]</​del> ​|+^ Länkar | [[https://​sax.update.uu.se/​cgi-bin/​icinga/​extinfo.cgi?​type=1&​host=psilocybe.update.uu.se|Icinga]] [[https://​sax.update.uu.se/​munin/​Update.UU.SE/​Psilocybe.Update.UU.SE/​index.html|Munin]] |
    
 ==== SSH Fingerprint ==== ==== SSH Fingerprint ====
Line 30: Line 30:
 </​code>​ </​code>​
  
-==== Namn ====+==== Allmän Information ​==== 
 +=== Namn ===
 Ursprungliga hårdvaran köptes in när hypertrådning var nytt och häftigt, och maskinen utrustades med mycket disk. Således fick den namnet Psilocybe, efter den psykedeliska svampen, eftersom den hallucinerar att den är två datorer (hypertrådning) och eftersom den hade många diskar (svampen Psilocybe är en skivling) och därmed gott om lagringsutrymme (aliaset Psilo låter som "​silo"​). Ursprungliga hårdvaran köptes in när hypertrådning var nytt och häftigt, och maskinen utrustades med mycket disk. Således fick den namnet Psilocybe, efter den psykedeliska svampen, eftersom den hallucinerar att den är två datorer (hypertrådning) och eftersom den hade många diskar (svampen Psilocybe är en skivling) och därmed gott om lagringsutrymme (aliaset Psilo låter som "​silo"​).
  
admin/maskiner/psilocybe.txt · Last modified: 2016/04/20 12:09 by vol