User Tools

Site Tools


admin:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:start [2016/04/13 15:50]
bjarni
admin:start [2017/03/28 11:28] (current)
vol old revision restored (2016/04/20 03:05)
Line 6: Line 6:
  
   * [[Handbok]] för Unix-datorerna   * [[Handbok]] för Unix-datorerna
-  * [[admin:​konto]] 
  
 Utöver detta finns diverse andra datorer som kör olika operativsystem och som hålls i drift av olika personer, permanent eller tillfälligt,​ för att datorhårdvaran eller operativsystemen är intressanta och kul att hålla på med. De flesta är äldre, större datorer. För konto hänvisas till respektive systemadministratör. Utöver detta finns diverse andra datorer som kör olika operativsystem och som hålls i drift av olika personer, permanent eller tillfälligt,​ för att datorhårdvaran eller operativsystemen är intressanta och kul att hålla på med. De flesta är äldre, större datorer. För konto hänvisas till respektive systemadministratör.
Line 13: Line 12:
  
   * [[admin:​maskiner:​|Lista]] över datorer   * [[admin:​maskiner:​|Lista]] över datorer
 +  * [[admin:​namnteman|Lista]] över namnteman
  
 ====T-salen==== ====T-salen====
Line 28: Line 28:
 ====Hallen==== ====Hallen====
  
-Serverdriften finns i datorhallen,​ som ligger allra längst bort i bortersta änden av källaren bakom två låsta dörrar. Den inre av dem kommer man bara igenom om man har fått särskilt ​admin-access på sitt kort, men för att komma igenom den yttre räcker det med att kunna spela ett musikinstrument.+Serverdriften finns i datorhallen,​ som ligger allra längst bort i bortersta änden av källaren bakom två låsta dörrar. Den inre av dem kommer man bara igenom om man har fått särskild ​admin-access på sitt kort, men för att komma igenom den yttre räcker det med att kunna spela ett musikinstrument.
  
   * [[lokaler:​datorhallen|Hallen]]   * [[lokaler:​datorhallen|Hallen]]
  
admin/start.1460555438.txt.gz · Last modified: 2016/04/13 15:50 by bjarni