User Tools

Site Tools


anteckningar:stingdagen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
anteckningar:stingdagen [2019/08/31 15:23]
bjarni
anteckningar:stingdagen [2019/08/31 15:32] (current)
bjarni
Line 7: Line 7:
 === Följande skrev Bjarni efter Sting 2019: === === Följande skrev Bjarni efter Sting 2019: ===
  
-  * Vi bjöd på våfflor och demade orgeln, och inget annat. Båda sakerna var mycket populära.+  * Vi bjöd på [[vafflor|våfflor]] och demade orgeln, och inget annat. Båda sakerna var mycket populära.
  
   * Vi började ställa upp vid 09:30, när vi fått veta var vi skulle stå, och diskuterat till oss en bättre plats. Vi var inte färdiga till 10:00, när det officiellt började.   * Vi började ställa upp vid 09:30, när vi fått veta var vi skulle stå, och diskuterat till oss en bättre plats. Vi var inte färdiga till 10:00, när det officiellt började.
anteckningar/stingdagen.txt · Last modified: 2019/08/31 15:32 by bjarni