User Tools

Site Tools


anteckningar:vafflor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

anteckningar:vafflor [2015/10/06 17:47]
lidbjork created
anteckningar:vafflor [2019/08/31 15:30] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ====== Våfflor ====== ====== Våfflor ======
 \\ \\
 +
 +=== Stingdagen 2019 ===
 +
 +Cirka 100 våfflor. Recept:
 +\\
 +4l vetemjöl\\
 +25tsk bakpulver\\
 +25 ägg\\
 +5l mjölk
 +1250g flytande smör\\
 +några tsk salt\\
 +
 +Lämpligt med tre korvar sylt och 2 liter grädde.
 +
 +
 === Något möte === === Något möte ===
  
anteckningar/vafflor.txt · Last modified: 2019/08/31 15:30 by bjarni