User Tools

Site Tools


kontakt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kontakt [2015/10/28 17:17]
lidbjork created
kontakt [2016/03/20 06:29] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Kontakta Update ===== ===== Kontakta Update =====
-\\+
 === Besök oss === === Besök oss ===
  
-Vi håller till i vår terminalsal T-salen som ligger i hus 1 på ITC, Polacksbacken. Adressen är Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Samma byggnad huserar även våra förråd och vår datorhall.+Vi håller till i vår terminalsal ​[[lokaler:​t-salen|T-salen]] som ligger i hus 1 på ITC, Polacksbacken. Adressen är Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Samma byggnad huserar även våra [[lokaler:​forrad|förråd]] och vår [[lokaler:​datorhallen|datorhall]].
  
 === E-post === === E-post ===
Line 11: Line 11:
 För att gå med i mailinglistan,​ maila <​update-request@update.uu.se>​ med innehållet //​subscribe//​. För att gå med i mailinglistan,​ maila <​update-request@update.uu.se>​ med innehållet //​subscribe//​.
  
-För att kontakta styrelsen, maila <​styrelsen@update.uu.se>​.+För att kontakta ​[[styrelse:​start|styrelsen]], maila <​styrelsen@update.uu.se>​.
  
 === IRC === === IRC ===
  
-Vissa medlemmar håller till i chatkanalen #update på [[http://​www.efnet.org|EFnet]].+Vissa medlemmar håller till i chatkanalen ​[[kontakt:​irc|#update]] på [[http://​www.efnet.org|EFnet]].
  
 === Postadress === === Postadress ===
kontakt.1446049046.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 17:17 by lidbjork