User Tools

Site Tools


kultur:byxning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kultur:byxning [2015/09/12 14:54]
bjarni created
kultur:byxning [2016/04/13 12:42] (current)
bjarni skrev artikel
Line 1: Line 1:
-Byx byx...+===== Byxning ===== 
 + 
 +Om en person som sitter och arbetar vid en terminal går därifrån utan att låsa terminalen öppnar sig denna person för missbruk av sitt kontoDen vanligaste formen av missbruk av olåsta terminaler är att skicka ett brev till Update-listan och pladdra om byxorJu oförsiktigare en person är med sitt konto, desto säckigare byxor har vederbörande. När detta har inträffat säger man att personen i fråga har blivit byxad, och brevet kallas för en byxning. Smärre byxningar förekommer också på [[kontakt:IRC]]. 
 + 
 +Olika strategier har använts för att skydda sig mot byxning. De vanligaste innefattar shellalias för kommandot ''mail'', samt hopplöst obegripliga fönsterhanterare. 
 + 
 +När du byxar en person är det god sed att också låsa terminalen, eller logga ut personen om denna gått hem.
  
kultur/byxning.1442062450.txt.gz · Last modified: 2015/09/12 14:54 by bjarni