User Tools

Site Tools


kultur:onsdagsmoete

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kultur:onsdagsmoete [2015/09/14 19:55]
bjarni created
kultur:onsdagsmoete [2015/09/14 20:17] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Onsdagsmöte ===== ===== Onsdagsmöte =====
  
-Första onsdagen i varje månad går vi ut och äter middag tillsammans. Vart vi går brukar diskuteras på vår mailinglista samt på [[irc://​irc.efnet.org/​update|irken]]. Ofta blir det Golden China på Kungsängsgatan,​ vanligtvis klockan 19.+Första onsdagen i varje månad går vi ut och äter middag tillsammans. Vart vi går brukar diskuteras på vår mailinglista samt på [[irc://​irc.efnet.org/​update|irken]]. Ofta blir det [[kultur:​ordlista#​skräpsamling|Skräpsamling]] ​på Kungsängsgatan,​ vanligtvis klockan 19.
  
-Traditionen med onsdagsmöten har funnits sedan 1989, då det första mötet hölls den 1:a november på restaurang China River. Detta var sedan standardstället för onsdagsmöten i många år.+Traditionen med onsdagsmöten har funnits sedan 1989, då det första mötet hölls den 1:a november på [[kultur:​ordlista#​vagnretur|Vagnretur]]. Detta var sedan standardstället för onsdagsmöten i många år.
  
 För nya medlemmar är onsdagsmötena ett utmärkt sätt att lära känna de andra medlemmarna och träffa medlemmar som inte besöker [[lokaler:​T-salen]] så ofta. Man är givetvis välkommen att göra oss sällskap även om man inte är medlem i föreningen. För nya medlemmar är onsdagsmötena ett utmärkt sätt att lära känna de andra medlemmarna och träffa medlemmar som inte besöker [[lokaler:​T-salen]] så ofta. Man är givetvis välkommen att göra oss sällskap även om man inte är medlem i föreningen.
  
kultur/onsdagsmoete.txt · Last modified: 2015/09/14 20:17 by bjarni