User Tools

Site Tools


kultur:sweatshop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kultur:sweatshop [2016/05/06 17:03]
bjarni
kultur:sweatshop [2016/05/06 18:21] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Sweatshop ===== ===== Sweatshop =====
  
-Av tradition har styrelsen ​kallat det för "​sweatshop"​ när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att "​workshop"​ är ett fånigt ord.+Av tradition har Updates styrelse ​kallat det för "​sweatshop"​ när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att "​workshop"​ är ett fånigt ord.
  
 Sedan en tid har även en så kallad **torsdags-sweatshop** anordnats vissa veckor, då föreningens medlemmar allmänt träffas i [[lokaler:​T-salen]] och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning vid 18. Tanken har varit att fördelarna äro trenne: Sedan en tid har även en så kallad **torsdags-sweatshop** anordnats vissa veckor, då föreningens medlemmar allmänt träffas i [[lokaler:​T-salen]] och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning vid 18. Tanken har varit att fördelarna äro trenne:
kultur/sweatshop.1462547032.txt.gz · Last modified: 2016/05/06 17:03 by bjarni