User Tools

Site Tools


kultur:sweatshop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kultur:sweatshop [2016/05/06 18:21]
bjarni
kultur:sweatshop [2019/02/17 09:19] (current)
bjarni
Line 3: Line 3:
 Av tradition har Updates styrelse kallat det för "​sweatshop"​ när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att "​workshop"​ är ett fånigt ord. Av tradition har Updates styrelse kallat det för "​sweatshop"​ när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att "​workshop"​ är ett fånigt ord.
  
-Sedan en tid har även en så kallad **torsdags-sweatshop** anordnats vissa veckor, då föreningens ​medlemmar ​allmänt ​träffas i [[lokaler:​T-salen]] och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning vid 18. Tanken har varit att fördelarna äro trenne:+Vi har även en mer allmän ​så kallad **torsdags-verkstad**, tidigare kallad torsdags-sweatshop, då både medlemmar ​och utomstående ​träffas i [[lokaler:​T-salen]] och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning, oftast ​vid 17:30. Tanken har varit att fördelarna äro trenne:
  
   - Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver [[onsdagsmöte|onsdagsmötet]].   - Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver [[onsdagsmöte|onsdagsmötet]].
Line 9: Line 9:
   - Man kan sylta in fler människor i sina egna projekt.   - Man kan sylta in fler människor i sina egna projekt.
  
-**Datumen för torsdagssweatshopparna** har fluktuerat lite; från att ha börjat med tredje torsdagen i månaden (som motvikt till onsdagsmötet första onsdagen i månaden), till varannan torsdag, till att nu officiellt äga rum dels+**Torsdagsverkstaden äger rum** dels
  
   - den tredje torsdagen i varje månad, dels   - den tredje torsdagen i varje månad, dels
-  - en ytterligare ​dag varje månad ​som bestäms despotiskt av en av styrelsen utsedd ​sweatshops-führer.+  - ytterligare ​dagar som bestäms despotiskt av en av styrelsen utsedd ​torsdagsverkstads-führer.
  
 Den senare är tänkt att underlätta för personer som har regelmässigt svårt att komma på torsdagar. Den senare är tänkt att underlätta för personer som har regelmässigt svårt att komma på torsdagar.
  
-Kallelser till torsdagssweatshop ​skickas normalt ut via epost till members-listan. Där brukar det stå vilka personer som har meddelat att de tänker komma, och vad för projekt de tänker ta med sig.+Kallelser till torsdagsverkstad ​skickas normalt ut via epost till members-listan. Där brukar det stå vilka personer som har meddelat att de tänker komma, och vad för projekt de tänker ta med sig.
  
kultur/sweatshop.txt · Last modified: 2019/02/17 09:19 by bjarni