User Tools

Site Tools


lokaler:datorhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lokaler:datorhallen [2014/03/29 00:40]
vol
lokaler:datorhallen [2020/11/26 18:49]
pontus [Serverdatorer i hallen]
Line 7: Line 7:
 Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:t-salen]]. Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:t-salen]].
 === Servrar för allmän inloggning === === Servrar för allmän inloggning ===
 +  * <del>[[admin:maskiner:bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc</del>
   * [[admin:maskiner:psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86   * [[admin:maskiner:psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86
-  * [[admin:maskiner:tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86-64 +  * [[admin:maskiner:tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64 
-  * [[admin:maskiner:bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linuxpowerpc+  * [[admin:maskiner:kryten|Kryten]] FreeBSD, amd64 
 +  * [[admin:maskiner:salvia|Salvia]] - NetBSDamd64
  
 === Tjänsteservrar === === Tjänsteservrar ===
-  * [[admin:maskiner:conocybe|Conocybe]] 
   * [[admin:maskiner:galerina|Galerina]]   * [[admin:maskiner:galerina|Galerina]]
   * [[admin:maskiner:iltempo|IlTempo]]   * [[admin:maskiner:iltempo|IlTempo]]
 +  * [[admin:maskiner:lakrits|Lakrits]]
 +  * [[admin:maskiner:lispington|Lispington]]
 +  * [[admin:maskiner:mima|Mima]]
   * [[admin:maskiner:sax|Sax]]   * [[admin:maskiner:sax|Sax]]
   * [[admin:maskiner:wasabi|Wasabi]]   * [[admin:maskiner:wasabi|Wasabi]]
 +
 +[[lokaler:datorhallen:pc-rack|Översikt av racken]]
  
 ==== Tyngre datorer i hallen ==== ==== Tyngre datorer i hallen ====
Line 23: Line 29:
   * [[admin:maskiner:krille|Krille]] - VAX-8650   * [[admin:maskiner:krille|Krille]] - VAX-8650
   * [[admin:maskiner:sigge|Sigge]] - VAX 7000-720   * [[admin:maskiner:sigge|Sigge]] - VAX 7000-720
-  * [[admin:maskiner:warsaw|Warsaw]] - Sun Enterprise 10000+  * [[admin:maskiner:speedy|Speedy]] - AlphaServer GS60E 6/700 
 +  * [[admin:maskiner:warszawa|Warszawa]] - Sun Enterprise 10000
lokaler/datorhallen.txt · Last modified: 2020/11/26 18:49 by pontus