User Tools

Site Tools


lokaler:datorhallen

This is an old revision of the document!


Datorhallen

Datorhallen, vardagligen känd som hallen (och ibland även känd som bastun) är Updates helt egna serverhall/-rum, komplett med kylanläggning, 3-fas ström och en del annat som man kan tänka sig vilja ha. Det är alltså det rum i vilket dom flesta av våra körande serverdatorer står. Här finns även en del äldre och, i många fall, större datorer.

Datorhallen hittar man i rum 1030 som ligger i källaren på Hus 1, ITC, Polacksbacken. Tillgången till detta rum är begränsad till admin.

Serverdatorer i hallen

Servrar för allmän inloggning

Tjänsteservrar

Tyngre datorer

Dessa maskiner är i vanliga fall inte i kontinuerlig drift, utan körs igång när det finns vilja och/eller behov.

  • Baz - En uråldrig raj.
lokaler/datorhallen.1396046990.txt.gz · Last modified: 2014/03/28 23:49 by vol