User Tools

Site Tools


lokaler:datorhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lokaler:datorhallen [2015/08/12 15:51]
vol [Tyngre datorer i hallen]
lokaler:datorhallen [2015/11/14 14:58] (current)
vol
Line 7: Line 7:
 Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:​t-salen]]. Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:​t-salen]].
 === Servrar för allmän inloggning === === Servrar för allmän inloggning ===
-  * [[admin:​maskiner:​psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86 
-  * [[admin:​maskiner:​tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86-64 
   * [[admin:​maskiner:​bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc   * [[admin:​maskiner:​bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc
 +  * [[admin:​maskiner:​psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86
 +  * [[admin:​maskiner:​tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64
 +  * [[admin:​maskiner:​salvia|Salvia]] - NetBSD, amd64
  
 === Tjänsteservrar === === Tjänsteservrar ===
Line 15: Line 16:
   * [[admin:​maskiner:​galerina|Galerina]]   * [[admin:​maskiner:​galerina|Galerina]]
   * [[admin:​maskiner:​iltempo|IlTempo]]   * [[admin:​maskiner:​iltempo|IlTempo]]
 +  * [[admin:​maskiner:​mima|Mima]]
   * [[admin:​maskiner:​sax|Sax]]   * [[admin:​maskiner:​sax|Sax]]
   * [[admin:​maskiner:​wasabi|Wasabi]]   * [[admin:​maskiner:​wasabi|Wasabi]]
Line 23: Line 25:
   * [[admin:​maskiner:​krille|Krille]] - VAX-8650   * [[admin:​maskiner:​krille|Krille]] - VAX-8650
   * [[admin:​maskiner:​sigge|Sigge]] - VAX 7000-720   * [[admin:​maskiner:​sigge|Sigge]] - VAX 7000-720
-  * [[admin:​maskiner:​speedy|Speedy]] - AlphaServer GS60E +  * [[admin:​maskiner:​speedy|Speedy]] - AlphaServer GS60E 6/700 
-  * [[admin:​maskiner:​warsaw|Warsaw]] - Sun Enterprise 10000+  * [[admin:​maskiner:​warszawa|Warszawa]] - Sun Enterprise 10000
lokaler/datorhallen.1439387498.txt.gz · Last modified: 2015/08/12 15:51 by vol