User Tools

Site Tools


lokaler:datorhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lokaler:datorhallen [2015/11/14 14:57]
vol La till Salvia, ändrade lite andra småsaker
lokaler:datorhallen [2020/11/26 18:49] (current)
pontus [Serverdatorer i hallen]
Line 7: Line 7:
 Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:t-salen]]. Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:t-salen]].
 === Servrar för allmän inloggning === === Servrar för allmän inloggning ===
 +  * <del>[[admin:maskiner:bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc</del>
   * [[admin:maskiner:psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86   * [[admin:maskiner:psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86
   * [[admin:maskiner:tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64   * [[admin:maskiner:tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64
-  * [[admin:maskiner:bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linuxpowerpc +  * [[admin:maskiner:kryten|Kryten]] - FreeBSDamd64 
-  * [[admin:maskiner:salvia|salvia]] - NetBSD, amd64+  * [[admin:maskiner:salvia|Salvia]] - NetBSD, amd64
  
 === Tjänsteservrar === === Tjänsteservrar ===
-  * [[admin:maskiner:conocybe|Conocybe]] 
   * [[admin:maskiner:galerina|Galerina]]   * [[admin:maskiner:galerina|Galerina]]
   * [[admin:maskiner:iltempo|IlTempo]]   * [[admin:maskiner:iltempo|IlTempo]]
 +  * [[admin:maskiner:lakrits|Lakrits]]
 +  * [[admin:maskiner:lispington|Lispington]]
 +  * [[admin:maskiner:mima|Mima]]
   * [[admin:maskiner:sax|Sax]]   * [[admin:maskiner:sax|Sax]]
   * [[admin:maskiner:wasabi|Wasabi]]   * [[admin:maskiner:wasabi|Wasabi]]
-  * [[admin:maskiner:mima|Mima]]+ 
 +[[lokaler:datorhallen:pc-rack|Översikt av racken]]
  
 ==== Tyngre datorer i hallen ==== ==== Tyngre datorer i hallen ====
lokaler/datorhallen.1447509437.txt.gz · Last modified: 2015/11/14 14:57 by vol