User Tools

Site Tools


lokaler:datorhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lokaler:datorhallen [2015/11/14 14:57]
vol La till Salvia, ändrade lite andra småsaker
lokaler:datorhallen [2015/11/14 14:58] (current)
vol
Line 7: Line 7:
 Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:​t-salen]]. Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:​t-salen]].
 === Servrar för allmän inloggning === === Servrar för allmän inloggning ===
 +  * [[admin:​maskiner:​bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc
   * [[admin:​maskiner:​psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86   * [[admin:​maskiner:​psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86
   * [[admin:​maskiner:​tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64   * [[admin:​maskiner:​tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64
-  ​* [[admin:​maskiner:​bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc +  * [[admin:​maskiner:​salvia|Salvia]] - NetBSD, amd64
-  ​* [[admin:​maskiner:​salvia|salvia]] - NetBSD, amd64+
  
 === Tjänsteservrar === === Tjänsteservrar ===
Line 16: Line 16:
   * [[admin:​maskiner:​galerina|Galerina]]   * [[admin:​maskiner:​galerina|Galerina]]
   * [[admin:​maskiner:​iltempo|IlTempo]]   * [[admin:​maskiner:​iltempo|IlTempo]]
 +  * [[admin:​maskiner:​mima|Mima]]
   * [[admin:​maskiner:​sax|Sax]]   * [[admin:​maskiner:​sax|Sax]]
   * [[admin:​maskiner:​wasabi|Wasabi]]   * [[admin:​maskiner:​wasabi|Wasabi]]
-  * [[admin:​maskiner:​mima|Mima]] 
  
 ==== Tyngre datorer i hallen ==== ==== Tyngre datorer i hallen ====
lokaler/datorhallen.1447509437.txt.gz · Last modified: 2015/11/14 14:57 by vol