User Tools

Site Tools


lokaler:hus_1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lokaler:hus_1 [2015/09/14 19:07] (current)
bjarni created
Line 1: Line 1:
 +===== Hus 1, ITC =====
 +
 +Update har sina lokaler i källaren i hus 1 på ITC på Polacksbacken. Koordinater för platsen är ungefär [[https://​tools.wmflabs.org/​geohack/​geohack.php?​params=59_50_28_N_17_38_53_E|59.841111°,​ 17.648056°]].
 +
 +Vill man åka [[http://​www.ul.se/​|buss]] kan man ta nummer 1, 12, 20, eller 21.
 +
 +Översiktsbild av Polacksbacken för den kartblinde:
 +
 +{{hus-1.png|Polacksbacken med Hus 1 utmärkt}}
  
lokaler/hus_1.txt · Last modified: 2015/09/14 19:07 by bjarni