User Tools

Site Tools


lokaler:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lokaler:start [2015/09/02 12:06]
lidbjork Lade till bjarnis eminenta karta
lokaler:start [2015/09/14 19:11] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Updates lokaler ===== ===== Updates lokaler =====
  
-Updates lokaler finns i källaren i Uppsala universitets ​Hus 1 på Polacksbacken och består av:+Updates lokaler finns i källaren i Uppsala universitets ​[[hus 1|ITC hus 1]] på Polacksbacken och består av:
  
-  * [[t-salen|T-salen]],​ vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc. +  * [[t-salen|T-salen]],​ vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc, 
-  * [[datorhallen|Datorhallen]], ​med bland annat servrar under drift +  * [[datorhallen|Datorhallen]], ​där vi har våran datordrift, samt 
-  * [[forrad|Förråd]], ​där vi förvarar många av våra datorer, manualer, elektronikm.m.+  * [[forrad|Förråd]] ​med datorutrustningdokumentationosv.
  
 \\ \\
Line 12: Line 12:
 \\ \\
 {{:​lokaler:​lokaler-och-system_300dpi.png?​600|}} {{:​lokaler:​lokaler-och-system_300dpi.png?​600|}}
-\\ +
-Illustration:​ bjarni+
lokaler/start.txt · Last modified: 2015/09/14 19:11 by bjarni