User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lokaler:t-salen [2015/09/16 07:50]
bjarni [ELSA]
lokaler:t-salen [2015/11/17 16:02]
vol [Kaffe] 1x4 förtusan!
Line 29: Line 29:
 ==== ELSA ==== ==== ELSA ====
  
-[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{admin:​maskiner:​elsa-liten.png |ELSA}}]]+[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{admin:​maskiner:​elsa-liten.png |Klicka för foto}}]]
  
 Ett iögonenfallande föremål i t-salen är [[admin:​maskiner:​elsa|ELSA]],​ Updates PDP-12. Datorn är körbar och kopplad till LAT-nätet. ELSA var en av datorerna som ställdes ut på [[projekt:​Tre ton minidatorer|utställningen Tre ton minidatorer]] på Museum Gustavianum 2012. Ett iögonenfallande föremål i t-salen är [[admin:​maskiner:​elsa|ELSA]],​ Updates PDP-12. Datorn är körbar och kopplad till LAT-nätet. ELSA var en av datorerna som ställdes ut på [[projekt:​Tre ton minidatorer|utställningen Tre ton minidatorer]] på Museum Gustavianum 2012.
Line 73: Line 73:
     - Töm sumpen     - Töm sumpen
     - Skölj ur kannan     - Skölj ur kannan
 +
 +Kaffefilter av typen 1x4 är de som passar bäst i t-salens kaffebryggare.
  
 {{kultur:​update-mugg.png?​64&​direct |Update-mugg}} {{kultur:​update-mugg.png?​64&​direct |Update-mugg}}
  
 Om du inte har någon egen mugg kan du låna en av muggarna på hyllan under bryggaren (men kom ihåg att diska och ställa tillbaka den när du är färdig), köpa en pappersmugg i Foobar för en krona, eller köpa en fräsig Update-mugg för 64 pix! Om du inte har någon egen mugg kan du låna en av muggarna på hyllan under bryggaren (men kom ihåg att diska och ställa tillbaka den när du är färdig), köpa en pappersmugg i Foobar för en krona, eller köpa en fräsig Update-mugg för 64 pix!
 +
  
lokaler/t-salen.txt · Last modified: 2019/02/17 10:10 by bjarni