User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lokaler:t-salen [2015/09/16 07:50]
bjarni [ELSA]
lokaler:t-salen [2016/04/13 16:29]
bjarni [Regler och tips]
Line 1: Line 1:
 ===== T-salen ===== ===== T-salen =====
  
-T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:konto|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.+T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:handbok|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.
  
 [[this>lib/exe/fetch.php/lokaler:t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]] [[this>lib/exe/fetch.php/lokaler:t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]]
Line 16: Line 16:
   * Om du använder bestick, muggar, tallrikar etc, kom ihåg att genast diska dem när du är färdig.   * Om du använder bestick, muggar, tallrikar etc, kom ihåg att genast diska dem när du är färdig.
   * Var noga med att släcka och stänga dörren om du är sist att lämna T-salen.   * Var noga med att släcka och stänga dörren om du är sist att lämna T-salen.
-  * Om du lämnar din terminal, kom ihåg att [[admin:låsa terminalen|låsa den]] så du inte blir [[kultur:byxning|byxad]].+  * Om du lämnar din terminal, kom ihåg att [[admin:handbok#låsa terminalen|låsa den]] så du inte blir [[kultur:byxning|byxad]].
   * Utanför arbetstid stängs ventilationen av, och man måste då slå på den manuellt för att få luft så man inte kvävs. Detta gör man genom trycka och hålla in knappen med den oranga lampan på hörnet vid dörröppningen ut till korridoren. När lampan tänds har man framgångsrikt tryckt och hållit in knappen. Ventilationen går sedan i en timme, varefter man får genomföra aktiveringsproceduren ånyo.   * Utanför arbetstid stängs ventilationen av, och man måste då slå på den manuellt för att få luft så man inte kvävs. Detta gör man genom trycka och hålla in knappen med den oranga lampan på hörnet vid dörröppningen ut till korridoren. När lampan tänds har man framgångsrikt tryckt och hållit in knappen. Ventilationen går sedan i en timme, varefter man får genomföra aktiveringsproceduren ånyo.
  
Line 29: Line 29:
 ==== ELSA ==== ==== ELSA ====
  
-[[this>lib/exe/fetch.php/admin:maskiner:elsa.jpg|{{admin:maskiner:elsa-liten.png |ELSA}}]]+[[this>lib/exe/fetch.php/admin:maskiner:elsa.jpg|{{admin:maskiner:elsa-liten.png |Klicka för foto}}]]
  
 Ett iögonenfallande föremål i t-salen är [[admin:maskiner:elsa|ELSA]], Updates PDP-12. Datorn är körbar och kopplad till LAT-nätet. ELSA var en av datorerna som ställdes ut på [[projekt:Tre ton minidatorer|utställningen Tre ton minidatorer]] på Museum Gustavianum 2012. Ett iögonenfallande föremål i t-salen är [[admin:maskiner:elsa|ELSA]], Updates PDP-12. Datorn är körbar och kopplad till LAT-nätet. ELSA var en av datorerna som ställdes ut på [[projekt:Tre ton minidatorer|utställningen Tre ton minidatorer]] på Museum Gustavianum 2012.
Line 73: Line 73:
     - Töm sumpen     - Töm sumpen
     - Skölj ur kannan     - Skölj ur kannan
 +
 +Kaffefilter av typen 1x4 är de som passar bäst i t-salens kaffebryggare.
  
 {{kultur:update-mugg.png?64&direct |Update-mugg}} {{kultur:update-mugg.png?64&direct |Update-mugg}}
  
 Om du inte har någon egen mugg kan du låna en av muggarna på hyllan under bryggaren (men kom ihåg att diska och ställa tillbaka den när du är färdig), köpa en pappersmugg i Foobar för en krona, eller köpa en fräsig Update-mugg för 64 pix! Om du inte har någon egen mugg kan du låna en av muggarna på hyllan under bryggaren (men kom ihåg att diska och ställa tillbaka den när du är färdig), köpa en pappersmugg i Foobar för en krona, eller köpa en fräsig Update-mugg för 64 pix!
 +
  
lokaler/t-salen.txt · Last modified: 2019/02/17 10:10 by bjarni