User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lokaler:t-salen [2015/10/29 13:50]
lidbjork [Kaffe] Kaffefilter!
lokaler:t-salen [2016/04/13 16:18]
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== T-salen ===== ===== T-salen =====
  
-T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:konto|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.+T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:handbok|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.
  
 [[this>​lib/​exe/​fetch.php/​lokaler:​t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]] [[this>​lib/​exe/​fetch.php/​lokaler:​t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]]
Line 74: Line 74:
     - Skölj ur kannan     - Skölj ur kannan
  
-Kaffefilter av typen 1x6 är de som passar bäst i t-salens kaffebryggare.+Kaffefilter av typen 1x4 är de som passar bäst i t-salens kaffebryggare.
  
 {{kultur:​update-mugg.png?​64&​direct |Update-mugg}} {{kultur:​update-mugg.png?​64&​direct |Update-mugg}}
lokaler/t-salen.txt · Last modified: 2019/02/17 10:10 by bjarni