User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
lokaler:t-salen [2016/04/13 16:18]
bjarni
lokaler:t-salen [2016/04/13 16:29]
bjarni [Regler och tips]
Line 16: Line 16:
   * Om du använder bestick, muggar, tallrikar etc, kom ihåg att genast diska dem när du är färdig.   * Om du använder bestick, muggar, tallrikar etc, kom ihåg att genast diska dem när du är färdig.
   * Var noga med att släcka och stänga dörren om du är sist att lämna T-salen.   * Var noga med att släcka och stänga dörren om du är sist att lämna T-salen.
-  * Om du lämnar din terminal, kom ihåg att [[admin:​låsa terminalen|låsa den]] så du inte blir [[kultur:​byxning|byxad]].+  * Om du lämnar din terminal, kom ihåg att [[admin:handbok#låsa terminalen|låsa den]] så du inte blir [[kultur:​byxning|byxad]].
   * Utanför arbetstid stängs ventilationen av, och man måste då slå på den manuellt för att få luft så man inte kvävs. Detta gör man genom trycka och hålla in knappen med den oranga lampan på hörnet vid dörröppningen ut till korridoren. När lampan tänds har man framgångsrikt tryckt och hållit in knappen. Ventilationen går sedan i en timme, varefter man får genomföra aktiveringsproceduren ånyo.   * Utanför arbetstid stängs ventilationen av, och man måste då slå på den manuellt för att få luft så man inte kvävs. Detta gör man genom trycka och hålla in knappen med den oranga lampan på hörnet vid dörröppningen ut till korridoren. När lampan tänds har man framgångsrikt tryckt och hållit in knappen. Ventilationen går sedan i en timme, varefter man får genomföra aktiveringsproceduren ånyo.
  
lokaler/t-salen.txt · Last modified: 2019/02/17 10:10 by bjarni