User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

This is an old revision of the document!


Terminalsalen

Updates terminalsal, eller t-salen, ligger i källaren i hus 1 på Polacksbacken.

Maskiner

Kakrafoon

Tjänsten Kakrafoon kan användas för att spela musik i terminalsalen. I dagsläget kan den spela upp lokala ljudfiler samt (ljudet från) Youtube-klipp (FIXME det verkar just nu vara trasigt!). Det primära användargränssnittet är kommandoradsverktyget kakrafoon.

För att köa en lokal fil:

$ kakrafoon filnamn.ogg

Köa ett Youtube-klipp:

$ kakrafoon https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

Rensa kön:

$ kakrafoon -ra

För att höja eller sänka volymen ansluter man till Butlerelfias alsamixer(1) via telnet:

$ telnet butlerelfia

Biblioteket

I terminalsalen finns också ett referensbibliotek med allehanda datorlitteratur. För närvarande gäller regeln att böcker inte får lämna t-salen, men detta kan komma att ändras i framtiden.

Biblioteket anno 2014:

Skrivaren

Utskrifter från Tricholoma, Psilocybe och Omphalotus skickas till HP 1320nw-skrivaren i terminalsalen.

Om du behöver skriva ut ett dokument (såsom en PDF-fil) från skalet kan du använda lpr(1):

$ lpr filnamn.pdf

För att lista aktiva utskriftsjobb, använd lpq(1):

$ lpq

Förbrukningsvaror

Kaffe

Algoritm K:

 1. Fyll kaffekannan till det N:te strecket (på den “glesare” skalan)
 2. Sätt i ett filter och ha i N skopor kaffe från burken på hyllan under bryggaren
 3. Starta timern vid vägguttaget till höger om bryggaren
 4. Slå på brytaren på själva bryggaren
 5. Betala N:- genom pengainkastet brevid kylskåpet, eller skriv upp dig på listan på kylskåpsdörren
 6. Drick ditt kaffe innan det kallnar
 7. Innan du går:
  1. Slå av kaffekokaren
  2. Töm sumpen
  3. Skölj ur kannan

Om du inte har någon egen mugg kan du låna en av muggarna på hyllan under bryggaren (men kom ihåg att diska och ställa tillbaka den när du är färdig), eller gå och köpa en i Foobar för en krona.

lokaler/t-salen.1396462629.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 20:17 by martin