User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lokaler:t-salen [2019/02/17 10:07]
bjarni [Musik med kakrafoon]
lokaler:t-salen [2019/02/17 10:10] (current)
bjarni [Kaffe]
Line 65: Line 65:
   - N=2*M   - N=2*M
   - Fyll kaffekannan till det N:te strecket på den "glesare" skalan   - Fyll kaffekannan till det N:te strecket på den "glesare" skalan
 +  - Häll över detta vatten i kaffebryggaren och ställ kannan i bryggaren
   - Sätt i ett filter och ha i N skopor kaffe från burken på hyllan under bryggaren   - Sätt i ett filter och ha i N skopor kaffe från burken på hyllan under bryggaren
   - Starta timern vid vägguttaget till höger om bryggaren   - Starta timern vid vägguttaget till höger om bryggaren
   - Slå på brytaren på själva bryggaren   - Slå på brytaren på själva bryggaren
-  - Betala N kr genom pengainkastet brevid kylskåpet, eller skriv upp dig på listan på kylskåpsdörren 
   - Innan du går:   - Innan du går:
     - Slå av kaffekokaren     - Slå av kaffekokaren
lokaler/t-salen.1550394422.txt.gz · Last modified: 2019/02/17 10:07 by bjarni