User Tools

Site Tools


projekt:battre-c

This is an old revision of the document!


Bättre C

Bjarnis idéer

Martins idéer

  • Ingen automatisk skräpsamling, inbyggd concurrency eller annat krafs. Körtidssystemet, om något alls behövs, ska vara enkelt. Meningen är att koden ska kunna köras på metallen precis som C.
  • Typer läses från vänster till höger, som allt annat: char *x[5] blir x *[5]char. Då är det lätt att läsa typen högt för sig själv: “x är en pekare (*) till en array med fem element ([5]) av typen char”.
  • Typdefinitioner introducerar en ny typ på riktigt, inte bara ett alias. Explicita kast krävs mellan den nya typen och den underliggande typen.
  • Moduler/paket med inspiration från Python, Java, Erlang mfl. Bör gå att välja vilka symboler som exporteras ur paketet.
projekt/battre-c.1412173679.txt.gz · Last modified: 2014/10/01 16:27 by martin