User Tools

Site Tools


projekt:battre-c

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:battre-c [2014/10/03 07:20]
bjarni [Bjarnis idéer]
projekt:battre-c [2014/10/05 04:57] (current)
bjarni [Bjarnis idéer]
Line 18: Line 18:
   * Ska vi ha nån sorts exceptions?   * Ska vi ha nån sorts exceptions?
   * Ett stort fett standardbibliotek med alla tänkbara hjälpfunktioner, allihop med vettiga namn. Exempel på saker som passar i ett standarbibliotek: listor, stöd för funktionell programmering (map, zip, osv), dictionaries...   * Ett stort fett standardbibliotek med alla tänkbara hjälpfunktioner, allihop med vettiga namn. Exempel på saker som passar i ett standarbibliotek: listor, stöd för funktionell programmering (map, zip, osv), dictionaries...
 +  * Gör brejsarna runt funktionskroppar till en del av kropparna, så att en funktionskropp blir ett normalt statement.
 +  * Hum, nån sorts iteratorer? Coroutines, generatorer?
 +  * ''sizeof(funktion)'' ska fungera.
 +  * Trevligt om man kan lägga till medlemmar i enums efter hand:
  
 +  struct instr{enum INSTR type; char *mnemonic;};
 +  
 +  struct instr instructions[]={
 +    {enum INSTR MOVE, "mov"},
 +    {enum INSTR ADD, "add"},
 +    {enum INSTR SUBTRACT, "sub"}
 +  };
  
 ===== Martins idéer ===== ===== Martins idéer =====
projekt/battre-c.1412313632.txt.gz · Last modified: 2014/10/03 07:20 by bjarni