User Tools

Site Tools


projekt:kakrafoon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:kakrafoon [2017/12/28 03:34]
bjarni [Utveckling]
projekt:kakrafoon [2017/12/28 03:37] (current)
bjarni [Utveckling]
Line 67: Line 67:
   * klienten borde inte skriva ut nåt alls när kön är tom, för att göra outputten mer maskinläsbar   * klienten borde inte skriva ut nåt alls när kön är tom, för att göra outputten mer maskinläsbar
   * demonen kan svara med ett "500 internal server error", vilket dels inte är särskilt informativt, och dels inte hanteras på nåt vettigt sätt av klienten   * demonen kan svara med ett "500 internal server error", vilket dels inte är särskilt informativt, och dels inte hanteras på nåt vettigt sätt av klienten
 +  * demonen verkar hänga sig helt och hållet medans en klient köar låtar
 +  * om en klient köar flera låtar börjar ingen av dem att spelas förrän alla låtarna har köat färdigt. de dyker inte ens upp i /tmp/kakrafoon
 +
  
projekt/kakrafoon.1514428499.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 03:34 by bjarni