User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:orgel:devlog [2017/11/09 14:54]
kgs
projekt:orgel:devlog [2017/11/11 22:57]
kgs
Line 1: Line 1:
 ====== Dev log för Ogler/Euler ====== ====== Dev log för Ogler/Euler ======
  
-=== 08/11/2017 ===+=== 2017-11-10 === 
 +Sidan mot pärmen har monterats. Vi stötte på visst problem med hålavståndet för bakplansmonteringen i den högra lådan. När bakplan skall monteras där måste vi borra. 
 + 
 +=== 2017-11-08 ​===
 Nätagget 5v monteras bakom skärmen ovanför vårt egna nätagg. Vi konstruerar samtidigt en ställning för montering av den högra modullådan. Nätagget 5v monteras bakom skärmen ovanför vårt egna nätagg. Vi konstruerar samtidigt en ställning för montering av den högra modullådan.
  
 En pärm har införskaffats att användas för förvaring av anteckningar,​ ritningar och dokumentation. Vi har även bestämt oss att vi till höger om modulställningen har ett fack för pärmen. En pärm har införskaffats att användas för förvaring av anteckningar,​ ritningar och dokumentation. Vi har även bestämt oss att vi till höger om modulställningen har ett fack för pärmen.
  
-=== 03/11/2017 ===+=== 2017-11-03 ​===
 Gamla anteckningar som gjorts tidigare i projektet undersökt och ett antal visar sig vara utdaterade och makuleras. En ny updaterad ritning av bussinterfacekortet skapas, baserad delvis på tidigare skisser. Gamla anteckningar som gjorts tidigare i projektet undersökt och ett antal visar sig vara utdaterade och makuleras. En ny updaterad ritning av bussinterfacekortet skapas, baserad delvis på tidigare skisser.
  
-=== 02/11/2017 ===+=== 2017-11-02 ​===
 Nätaggregatets sladdar sätts fast och löds dit. Sedan monteras bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvas modulramen fast på basen till topplådan. Nätaggregatets sladdar sätts fast och löds dit. Sedan monteras bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvas modulramen fast på basen till topplådan.
projekt/orgel/devlog.txt · Last modified: 2018/09/13 07:34 by bjarni