User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:devlog [2018/01/21 19:43]
kgs
projekt:orgel:devlog [2018/09/13 07:34]
bjarni
Line 1: Line 1:
 ====== Dev log för Ogler/Euler ====== ====== Dev log för Ogler/Euler ======
 +
 +=== 2018-09-13 ===
 +Efter en rusning för att få ihop ett fungerande demo inför årets stingdag den 1:a september så har vi nu kommit mycket längre och har ett instrument med SID-chip och konfigurerbar patchning, spelbart via polyfoniskt klaviatur. Närmare bestämt:
 +  * SID-kort; denna har 3 SID-chip, som kan mixas till två olika utgångar. En plan finns för en utbyggnad med 3 ytterligare SID-chip samt ställbar filter-feedback per chip.
 +  * Mjukvaran är nu i ett användbart skick, om än grundläggande. Den omfattar:
 +    * Kommandospråk med radredigering och historik samt laddning av kommandon från fil.
 +    * Fungerande system med schemaläggning av körning av laddade moduler och kommunikation av signaler mellan dem.
 +    * Kommandon för att:
 +      * Skapa moduler
 +      * Ansluta inputs och outputs på moduler
 +      * Sätta konstanta värden på inputs
 +      * Konfigurera moduler
 +      * Lista existerande moduler och modulklasser.
 +    * Moduler för:
 +      * SID-krets
 +      * Klaviatur (endast nedre manual ansluten)
 +      * Notprioritering med ställbar polyfoni och algoritm
 +      * LFO
 +      * Attenuering / invertering av signaler
 +      * Addering av signaler
 +      * Portamento
 +      * Delay
 +
 +Orgeln är nu mycket rolig att spela på, och kreativa instrumentpatchar är möjliga. Det är dock fortfarande besvärligt att skapa och ändra patchar eftersom kommandospråket är väldigt enkelt och till exempel saknar funktionalitet för att duplicera en del av en patch flera gånger, och även internt finns en del designproblem i mjukvaran som behöver lösas.
 +
 +Orgeln var dock mycket populär på stingdagen, och genererade mycket intresse för Update. Den kommer att få delta nästa år också.
 +
 +=== 2018-03-15 ===
 +De senaste veckorna har det hänt mycket. Färdigt är nu:
 +  * Bussbuffertkrets,​ så nu fungerar kommunikationen med modulerna i bakplanet som de ska. Mjukvaran på PC-datorn kan alltså läsa och skriva till moduler i bakplanet.
 +  * Modul med styrsignaler för trummor. Kretsarna som genererade trumljuden i Crumar-orgeln har monterats in i ovandelen av Euler och kopplats till trummodulen.
 +  * Modul med skiftregister för avläsning av orgelns tangenter. Nedre manualens tangenter har kopplats in och kan nu läsas av från PC:n.
 +
 +Testkod har skrivits som mha en realtidsschemalagd tråd läser av nedre manualen en gång per millisekund och spelar upp noterna som general MIDI med en mjukvarusynth. Ljudet från datorn har vi kopplat in på sladden där rytmenheten Nerve Centre satt, så det hörs i högtalaren i orgeln. Det är en del latens där som vi måste bli av med om det ska gå att spela musik på det sättet, men det går att dema i alla fall. Testkod har också skrivits för att spela på trummorna.
 +
 +Pekskärmen har kopplats in och kalibrerats lite så den går att använda, och X är installerat. Ett användarkonto som heter ''​euler''​ har skapats också som man kan logga in på sitället för ''​root''​.
 +
 +Vi har också tagit bort lite sladdar som gick internt i Crumar-orgeln som inte behövs längre, och kopplat in basinstrumentet så att man kan spela på det igen. Det var urkopplat eftersom det styrdes från Nerve Centre, som vi hade tagit bort. Så nu hänger det i alla fall inte ut några sladdar framtill på orgeln längre.
  
 === 2018-01-20 === === 2018-01-20 ===
projekt/orgel/devlog.txt · Last modified: 2018/09/13 07:34 by bjarni