User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

This is an old revision of the document!


02/11/2017

Nätaggregatets sladdar sattes fast och löddes dit. Sedan monterades bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvades modulramen fast på basen till topplådan.

projekt/orgel/devlog.1509733016.txt.gz · Last modified: 2017/11/03 19:16 by kgs