User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:orgel:devlog [2017/11/03 19:16]
kgs
projekt:orgel:devlog [2017/11/11 22:57] (current)
kgs
Line 1: Line 1:
-=== 02/11/​2017 ​=== +====== Dev log för Ogler/Euler ======
-Nätaggregatets sladdar sattes fast och löddes dit. Sedan monterades bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvades modulramen fast på basen till topplådan.+
  
 +=== 2017-11-10 ===
 +Sidan mot pärmen har monterats. Vi stötte på visst problem med hålavståndet för bakplansmonteringen i den högra lådan. När bakplan skall monteras där måste vi borra.
  
 +=== 2017-11-08 ===
 +Nätagget 5v monteras bakom skärmen ovanför vårt egna nätagg. Vi konstruerar samtidigt en ställning för montering av den högra modullådan.
 +
 +En pärm har införskaffats att användas för förvaring av anteckningar,​ ritningar och dokumentation. Vi har även bestämt oss att vi till höger om modulställningen har ett fack för pärmen.
 +
 +=== 2017-11-03 ===
 +Gamla anteckningar som gjorts tidigare i projektet undersökt och ett antal visar sig vara utdaterade och makuleras. En ny updaterad ritning av bussinterfacekortet skapas, baserad delvis på tidigare skisser.
 +
 +=== 2017-11-02 ===
 +Nätaggregatets sladdar sätts fast och löds dit. Sedan monteras bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvas modulramen fast på basen till topplådan.
projekt/orgel/devlog.1509733016.txt.gz · Last modified: 2017/11/03 19:16 by kgs