User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:orgel:devlog [2018/03/15 02:15]
bjarni
projekt:orgel:devlog [2018/09/13 07:34] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ====== Dev log för Ogler/Euler ====== ====== Dev log för Ogler/Euler ======
 +
 +=== 2018-09-13 ===
 +Efter en rusning för att få ihop ett fungerande demo inför årets stingdag den 1:a september så har vi nu kommit mycket längre och har ett instrument med SID-chip och konfigurerbar patchning, spelbart via polyfoniskt klaviatur. Närmare bestämt:
 +  * SID-kort; denna har 3 SID-chip, som kan mixas till två olika utgångar. En plan finns för en utbyggnad med 3 ytterligare SID-chip samt ställbar filter-feedback per chip.
 +  * Mjukvaran är nu i ett användbart skick, om än grundläggande. Den omfattar:
 +    * Kommandospråk med radredigering och historik samt laddning av kommandon från fil.
 +    * Fungerande system med schemaläggning av körning av laddade moduler och kommunikation av signaler mellan dem.
 +    * Kommandon för att:
 +      * Skapa moduler
 +      * Ansluta inputs och outputs på moduler
 +      * Sätta konstanta värden på inputs
 +      * Konfigurera moduler
 +      * Lista existerande moduler och modulklasser.
 +    * Moduler för:
 +      * SID-krets
 +      * Klaviatur (endast nedre manual ansluten)
 +      * Notprioritering med ställbar polyfoni och algoritm
 +      * LFO
 +      * Attenuering / invertering av signaler
 +      * Addering av signaler
 +      * Portamento
 +      * Delay
 +
 +Orgeln är nu mycket rolig att spela på, och kreativa instrumentpatchar är möjliga. Det är dock fortfarande besvärligt att skapa och ändra patchar eftersom kommandospråket är väldigt enkelt och till exempel saknar funktionalitet för att duplicera en del av en patch flera gånger, och även internt finns en del designproblem i mjukvaran som behöver lösas.
 +
 +Orgeln var dock mycket populär på stingdagen, och genererade mycket intresse för Update. Den kommer att få delta nästa år också.
  
 === 2018-03-15 === === 2018-03-15 ===
projekt/orgel/devlog.1521076543.txt.gz · Last modified: 2018/03/15 02:15 by bjarni