User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:orgel:start [2017/07/26 00:28]
kgs
projekt:orgel:start [2018/02/20 21:39]
kgs
Line 1: Line 1:
 ===== Orgel ===== ===== Orgel =====
-Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.+Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. [[projekt:orgel:devlog|Här]] finns en dev log.
  
-===== Progress ===== +[[projekt:orgel:utgifter|Utgifter]]
-  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln +
-  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel +
-  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel+
  
 +===== Progress =====
 +  * En ram för montering av egna delar har byggts in i baksidan av orgeln.
 +  * Skärm med stylus och touch har monterats på en frontpanel.
 +  * 8st enkodrar har monterats på en frontpanel.
 +  * Frontpanelen med skärmen har monterats.
 +  * Modulram har monterats på ovansidan av orgeln.
 ===== TODO ===== ===== TODO =====
-  * Nätagg måste lösas +  * <del>Nätagg måste lösas</del> 
-  * Låda för montering av moduler måste lösas+  * <del>Låda för montering av moduler måste lösas</del>
   * Delayregister måste fixas till backplanet   * Delayregister måste fixas till backplanet
   * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas   * Modul med skiftregister för inläsning från orgeln måste fixas
Line 23: Line 26:
 ===== Överkursfeatures (låg prioritet) ===== ===== Överkursfeatures (låg prioritet) =====
   * Egen ring modulator   * Egen ring modulator
 +
 +===== Moduler =====
 +  * Människa Orgel Interface (MOI). Läser från tangentbord och andra manubrier.
  
 ===== Namnförslag ===== ===== Namnförslag =====
projekt/orgel/start.txt · Last modified: 2018/10/14 23:06 by kgs