Table of Contents

Orgel

Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. Här finns en dev log.

Utgifter

Progress

TODO

Planerade Features

Överkursfeatures (låg prioritet)

Namnförslag

Tidsplan

Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.

Bilder