Table of Contents

Orgel

Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt. Här finns en dev log.

Progress

TODO

Planerade Features

Överkursfeatures (låg prioritet)

Namnförslag

Tidsplan

Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.

Bilder