User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Orgel

Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.

Features

  • Mini-ITX som styrdator
  • SID chip (från Commodore 64)
  • Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop

Namnförslag

  • T-orgeln Torkel
  • Psalmiak
  • орган
  • Bisarrnajaden
  • Dr Finemang

Tidsplan

Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.

projekt/orgel/start.1466073672.txt.gz · Last modified: 2016/06/16 12:41 by kgs