User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Orgel

Vi bygger om en gammal sketen transistororgel (Crumar Model 201, gjord i Italien på 70-talet) till en frän synt.

Features

  • Mini-ITX som styrdator, kommunicerar medelst IDE.
  • Hårddisk för att spara inställningar och eventuellt samplingar.
  • SID chip för ett äkta Commodore 64 sound.
  • Någon sorts analogsynt som Bjarni tänkte mecka ihop
  • Leslie och fjäderreverb (finns redan på orgeln)

Namnförslag

  • T-orgeln Torkel
  • Psalmiak
  • орган
  • Bisarrnajaden
  • Dr Finemang

Tidsplan

Vi siktar på att ha någonting som fungerar förr eller senare.

projekt/orgel/start.1466073847.txt.gz · Last modified: 2016/06/16 12:44 by kgs