User Tools

Site Tools


projekt:orgel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:orgel:start [2018/10/14 23:05]
kgs
projekt:orgel:start [2018/10/14 23:06] (current)
kgs [KÄNDA PROBLEM]
Line 39: Line 39:
   * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till.   * Trummor, modul nr 0. Skickar triggerpulser till separat monterade slagverkskretsar. Styr idag slagverkssektionen från Crumar-orgelns Nerve Centre, men har lediga outputs för en 7-8 trummor till.
  
-===== KÄNDA PROBLEM ​=====+===== Kända problem ​=====
   * Ibland blippar det till av att mog läser en tangenttryckning som inte finns   * Ibland blippar det till av att mog läser en tangenttryckning som inte finns
   * Ibland när man slår av/på lesliet så beter sig mjukvaran märkligt   * Ibland när man slår av/på lesliet så beter sig mjukvaran märkligt
projekt/orgel/start.1539551158.txt.gz · Last modified: 2018/10/14 23:05 by kgs