User Tools

Site Tools


projekt:rudel:aktiviteter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
projekt:rudel:aktiviteter [2020/11/08 18:37]
pontus created
projekt:rudel:aktiviteter [2020/11/08 18:39]
pontus
Line 5: Line 5:
   - **Virtuella utställningar:** Under 2020 har flera fysiska sammankomster som "Vintage Computer Festival" hållits virtuellt och det är en unik möjlighet för Update att delta. T.ex. syntes vi på VCF Berlin tidigare i år: https://wiki.vcfb.de/2020/update   - **Virtuella utställningar:** Under 2020 har flera fysiska sammankomster som "Vintage Computer Festival" hållits virtuellt och det är en unik möjlighet för Update att delta. T.ex. syntes vi på VCF Berlin tidigare i år: https://wiki.vcfb.de/2020/update
   - **Föreläsningar:** Update har ordnat egna "minikonferenser" med gästföreläsare och egna presentationer. Vi borde även kunna göra detta virtuellt.   - **Föreläsningar:** Update har ordnat egna "minikonferenser" med gästföreläsare och egna presentationer. Vi borde även kunna göra detta virtuellt.
-  - **Aktiviteter:** +  - **Aktiviteter:** Regelbundna aktiviteter för medlemmar och för framförallt för allmänheten vore ett bra sätt att bli synliga och visa på allmännytta. T.ex.  
-Regelbundna aktiviteter för medlemmar och för framförallt för allmänheten vore ett bra sätt att bli synliga och visa på allmännytta. +    - "kodstuga" för ungdommar. 
-T.ex.  +    - Kurs i att programera för en antik dator. 
- - "kodstuga" för ungdommar. +  - **Loppmarknad:** Update skulle kunna vara värd för en loppmarknad/auktion liknande den som https://eta.chalmers.se/auction/ håller årligen. Man kan tänka sig att sälja föreningens överskott eller dubletter men huvudsyftet skulle vara att sälja insamlade föremål och erbjuda plats åt andra säljare mot en kostnad.
- - Kurs i att programera för en antik dator. +
-  +
-6. Loppmarknad+
-Update skulle kunna vara värd för en loppmarknad/auktion liknande den som https://eta.chalmers.se/auction/ håller årligen. Man kan tänka sig att sälja föreningens överskott eller dubletter men huvudsyftet skulle vara att sälja insamlade föremål och erbjuda plats åt andra säljare mot en kostnad.+
  
 **Insamling** **Insamling**
projekt/rudel/aktiviteter.txt · Last modified: 2020/11/08 18:58 by pontus