User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:aida

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:aida [2017/02/07 23:23]
lidbjork
projekt:rudel:grovinventering:aida [2020/11/08 19:02] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
-Namn: Aida (stod för "Artificiell Intelligens och DAtalogi")+**Namn:** Aida (stod för "Artificiell Intelligens och DAtalogi")
  
-Modell: DECSYSTEM-20+**Modell:** DECSYSTEM-20
  
-Introduktionsår: 1977+**Introduktionsår:** 1977
  
-Tillverkare: Digital Equipment Corporation (DEC)+**Tillverkare:** Digital Equipment Corporation (DEC)
  
-HistoriaKöptes in till Uppsala universitet cirka 1980-82 och var då institutionen för ADB och datalogis huvuddator. Var ursprungligen en modell 2020sedan 2060. Det var kring denna dator som Update bildades, när den var placerad på Sturegatan/Skolgatan i Uppsala.+**Signifikans:** Denna dator var i drift i mer än ett decenniumoch många årskullar av studenter har använt denna dator för sina studier och för att kommunicera med andra studenter.
  
-DonatorÄgandet överlämnades från Uppsala universitet till Update någon gång mellan 1984 och 1990(Exaktare går att ta reda !)+**Historia:** Köptes in till Uppsala universitet cirka 1980-82 och var då institutionen för ADB och datalogis huvuddatorVar ursprungligen en modell 2020, sedan 2060. Det var kring denna dator som Update bildades, när den var placerad på Sturegatan/Skolgatan i Uppsala.
  
-Kontaktperson(er) som kan veta meraAnders Andersson.+**Donator:** Ägandet överlämnades från Uppsala universitet till Update någon gång mellan 1984 och 1990(Exaktare går att ta reda på!)
  
 +**Kontaktperson(er)** som kan veta mera: Anders Andersson.
  
-**Anteckningar nedskrivna av bjarni** i samband med dokumentering av Updates historia:+ 
 +Anteckningar nedskrivna av bjarni i samband med dokumentering av Updates historia:
   c:a 81/82, 2020 (1980?) sen 2060 (sommaren 1981, lite provisoriskt i början)   c:a 81/82, 2020 (1980?) sen 2060 (sommaren 1981, lite provisoriskt i början)
   inst för adb, sturegatan, t-salar på systemet på skolgatam   inst för adb, sturegatan, t-salar på systemet på skolgatam
projekt/rudel/grovinventering/aida.1486506225.txt.gz · Last modified: 2017/02/07 23:23 by lidbjork