User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:aida

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:aida [2020/11/06 15:34]
pontus
projekt:rudel:grovinventering:aida [2021/05/31 08:19] (current)
pontus
Line 7: Line 7:
 **Tillverkare:** Digital Equipment Corporation (DEC) **Tillverkare:** Digital Equipment Corporation (DEC)
  
-**Signifikans:** Denna dator var i drift i mer än ett decennium, och många årskullar av studenter har använt denna dator för sina studier och kommunicera med andra studenter.+**Signifikans:** Denna dator var i drift i mer än ett decennium, och många årskullar av studenter har använt denna dator för sina studier och för att kommunicera med andra studenter.
  
 **Historia:** Köptes in till Uppsala universitet cirka 1980-82 och var då institutionen för ADB och datalogis huvuddator. Var ursprungligen en modell 2020, sedan 2060. Det var kring denna dator som Update bildades, när den var placerad på Sturegatan/Skolgatan i Uppsala. **Historia:** Köptes in till Uppsala universitet cirka 1980-82 och var då institutionen för ADB och datalogis huvuddator. Var ursprungligen en modell 2020, sedan 2060. Det var kring denna dator som Update bildades, när den var placerad på Sturegatan/Skolgatan i Uppsala.
  
 **Donator:** Ägandet överlämnades från Uppsala universitet till Update någon gång mellan 1984 och 1990. (Exaktare går att ta reda på!) **Donator:** Ägandet överlämnades från Uppsala universitet till Update någon gång mellan 1984 och 1990. (Exaktare går att ta reda på!)
 +
 +**Storlek:** Aida består av ett CPU-kabinett, ett I/O-kabinett och kabinett för front-end. Dessa är alla lika stora, 76cm djupa och 114 cm breda. För att kunna öppna dörrar och röra sig fritt framför och bakom maskinen så rekommenderar manualen att man räknar på ett totalt djup på 259cm, lite mer än det dubbla. Mer kan man läsa här:
 +
 +   * [[http://www.update.uu.se/~pontus/slask/PDP10/EK-DEC20-LK-003_DECSYSTEM-20_layout_kit.pdf|DEC20 layout kit]]
 +   * [[http://www.update.uu.se/~pontus/slask/PDP10/EK-DEC20-SP-004_DECSYSTEM-20_site_preparation_guide_Aug_84.pdf|DEC20 Site preparation guide]]
 +
 +**Tillbehör:** Till dessa maskiner har vi mycket dokumentation, logböcker och datormedia i form av databand och hårdiskar.
  
 **Kontaktperson(er)** som kan veta mera: Anders Andersson. **Kontaktperson(er)** som kan veta mera: Anders Andersson.
  
 +Plakat från uställningen "Tre ton minidatorer":
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-DEC2-tech.pdf | DEC 2060 }}
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-DEC2.pdf | DEC 2060 och Uppsala Universitet }}
 +
 +AIDA syns på Jörgen Städjes nätverkskarta (https://techworld.idg.se/2.2524/1.454545/the-stacken-story)
 +
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:stackpointer-1983-1-natverkskarta.jpg?800|}}
  
 Anteckningar nedskrivna av bjarni i samband med dokumentering av Updates historia: Anteckningar nedskrivna av bjarni i samband med dokumentering av Updates historia:
Line 40: Line 54:
   48 eller möjligen 32 linor från början, utökades till 64.   48 eller möjligen 32 linor från början, utökades till 64.
   update hade konton. inga på carmen.   update hade konton. inga på carmen.
 +  
 +Not från Johnny:
 +  AIDA och CARMEN var definitivt fortfarande i Inst. ägo i slutet av 90-talet.
 +  Sista kurserna på CARMEN var våren 1990 (eller om det var 1991). AIDA var 
 +  i aktiv tjänst lite längre, men mestadels för kommunikation via KOM. Sista
 +  åren i aktiv tjänst tog hjälpte Update till med att bara hålla maskinen körande.
 +  Efter sista avstängningen så ägdes maskinerna fortfarande formellt av Inst, och
 +  såvitt jag vet har dom aldrig officiellt donerats.
 +
projekt/rudel/grovinventering/aida.1604673282.txt.gz · Last modified: 2020/11/06 15:34 by pontus