User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:aida

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:aida [2020/11/06 15:34]
pontus
projekt:rudel:grovinventering:aida [2020/11/08 19:02] (current)
pontus
Line 7: Line 7:
 **Tillverkare:** Digital Equipment Corporation (DEC) **Tillverkare:** Digital Equipment Corporation (DEC)
  
-**Signifikans:** Denna dator var i drift i mer än ett decennium, och många årskullar av studenter har använt denna dator för sina studier och kommunicera med andra studenter.+**Signifikans:** Denna dator var i drift i mer än ett decennium, och många årskullar av studenter har använt denna dator för sina studier och för att kommunicera med andra studenter.
  
 **Historia:** Köptes in till Uppsala universitet cirka 1980-82 och var då institutionen för ADB och datalogis huvuddator. Var ursprungligen en modell 2020, sedan 2060. Det var kring denna dator som Update bildades, när den var placerad på Sturegatan/Skolgatan i Uppsala. **Historia:** Köptes in till Uppsala universitet cirka 1980-82 och var då institutionen för ADB och datalogis huvuddator. Var ursprungligen en modell 2020, sedan 2060. Det var kring denna dator som Update bildades, när den var placerad på Sturegatan/Skolgatan i Uppsala.
projekt/rudel/grovinventering/aida.1604673282.txt.gz · Last modified: 2020/11/06 15:34 by pontus