User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:aida

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:aida [2021/03/17 14:14]
bqt
projekt:rudel:grovinventering:aida [2021/05/31 08:19] (current)
pontus
Line 17: Line 17:
    * [[http://www.update.uu.se/~pontus/slask/PDP10/EK-DEC20-LK-003_DECSYSTEM-20_layout_kit.pdf|DEC20 layout kit]]    * [[http://www.update.uu.se/~pontus/slask/PDP10/EK-DEC20-LK-003_DECSYSTEM-20_layout_kit.pdf|DEC20 layout kit]]
    * [[http://www.update.uu.se/~pontus/slask/PDP10/EK-DEC20-SP-004_DECSYSTEM-20_site_preparation_guide_Aug_84.pdf|DEC20 Site preparation guide]]    * [[http://www.update.uu.se/~pontus/slask/PDP10/EK-DEC20-SP-004_DECSYSTEM-20_site_preparation_guide_Aug_84.pdf|DEC20 Site preparation guide]]
 +
 +**Tillbehör:** Till dessa maskiner har vi mycket dokumentation, logböcker och datormedia i form av databand och hårdiskar.
  
 **Kontaktperson(er)** som kan veta mera: Anders Andersson. **Kontaktperson(er)** som kan veta mera: Anders Andersson.
  
 +Plakat från uställningen "Tre ton minidatorer":
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-DEC2-tech.pdf | DEC 2060 }}
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-DEC2.pdf | DEC 2060 och Uppsala Universitet }}
 +
 +AIDA syns på Jörgen Städjes nätverkskarta (https://techworld.idg.se/2.2524/1.454545/the-stacken-story)
 +
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:stackpointer-1983-1-natverkskarta.jpg?800|}}
  
 Anteckningar nedskrivna av bjarni i samband med dokumentering av Updates historia: Anteckningar nedskrivna av bjarni i samband med dokumentering av Updates historia:
projekt/rudel/grovinventering/aida.1615986872.txt.gz · Last modified: 2021/03/17 14:14 by bqt