User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:crap1

Namn: CRAP-1

Modell: PDP-8/I

Introduktionsår: 1968

Tillverkare: Digital Equipment Corporation

Signifikans: CRAP-1 är Updates allra första dator. Det såldes endast 3698 st av denna modell. Vårt exemplar är välutrustad med fyra TU55 bandstationer, hårddisk DF32 och extra minne.

Historia:

Donator: Kontaktperson(er):

projekt/rudel/grovinventering/crap1.txt · Last modified: 2020/11/08 19:01 by pontus