User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:krille

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:krille [2020/11/08 20:43]
pontus
projekt:rudel:grovinventering:krille [2020/11/08 20:44] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
-**Namn:** Krille+**Namn:** Krille och Arne
  
 **Modell:** VAX 8650 **Modell:** VAX 8650
Line 7: Line 7:
 **Tillverkare:** Digital Equipment Corporation (DEC) **Tillverkare:** Digital Equipment Corporation (DEC)
  
-**Signifikans:** Krille har länge använts för att verifiera VAX-porten av NetBSD. Och är förmodligen den enda VAX 8650 som kan boota NetBSD.+**Signifikans:** Krille har länge använts för att verifiera VAX-porten av NetBSD. Och är förmodligen den enda VAX 8650 som kan boota NetBSD. Arne har fått bistå som reservdelsmaskin till Krille.
  
-**Historia:** Just denna VAX 8650 tillverkades 1985 i Galway, Irland. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.+**Historia:** Just Krille tillverkades 1985 i Galway, Irland. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.
  
-**Donator:** Hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996. +**Donator:** Krille hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996. 
  
 **Kontaktperson(er):** Johnny Billquist (bqt@update.uu.se) **Kontaktperson(er):** Johnny Billquist (bqt@update.uu.se)
  
 [[http://www.ricomputermuseum.org/Home/equipment/dec-vax-8650|VAX 8650 på Rhode Island Computer Museum]] [[http://www.ricomputermuseum.org/Home/equipment/dec-vax-8650|VAX 8650 på Rhode Island Computer Museum]]
projekt/rudel/grovinventering/krille.txt · Last modified: 2020/11/08 20:44 by pontus