User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:krille

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:rudel:grovinventering:krille [2017/01/21 17:28]
lidbjork Lade till generell historisk info om VAX 8650
projekt:rudel:grovinventering:krille [2017/02/02 09:55]
lidbjork
Line 7: Line 7:
 Tillverkare:​ Digital Equipment Corporation (DEC) Tillverkare:​ Digital Equipment Corporation (DEC)
  
-HistoriaKommer från institution Xanvändes till Yköptes från Zuppgraderades från Å->Ä.+Krilles historiaJust denna VAX 8650 tillverkades gissningsvis 1986i GalwayIrlandenligt bqt. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.
  
-Donator: ​Hur hamnade den hos update+Donator: ​Hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996. 
  
 Kontaktperson(er):​ bqt Kontaktperson(er):​ bqt
projekt/rudel/grovinventering/krille.txt · Last modified: 2017/02/02 16:05 by lidbjork