User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:krille

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:krille [2017/01/21 17:28]
lidbjork Lade till generell historisk info om VAX 8650
projekt:rudel:grovinventering:krille [2017/02/02 16:05]
lidbjork Lade till tillverkningsår
Line 7: Line 7:
 Tillverkare:​ Digital Equipment Corporation (DEC) Tillverkare:​ Digital Equipment Corporation (DEC)
  
-HistoriaKommer från institution X, användes till Y, köptes från Z, uppgraderades från Å->Ä.+Krilles historiaJust denna VAX 8650 tillverkades 1985 i GalwayIrland. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.
  
-Donator: ​Hur hamnade den hos update+Donator: ​Hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996. 
  
 Kontaktperson(er):​ bqt Kontaktperson(er):​ bqt
projekt/rudel/grovinventering/krille.txt · Last modified: 2017/02/02 16:05 by lidbjork